Малий Прикордонний Рух

Генеральне Консульство Республіки Польща у Львові та Генеральне Консульство Республіки Польща у Луцьку  повідомляє, що від 1 вересня 2014 р. Пункти Прийому Візових Анкет розпочинають приймати заяви про видачу дозволів місцевого прикордонного руху.

  • Для заявників прописаних у Львівському Консульському окрузі заяви прийматимуть у ППВА Львова та Ужгорода.
  • Для заявників прописаних у Луцькому Консульському окрузі заяви прийматимуть у ППВА Луцька. Будь ласка, зауважте, що Вам не потрібно здійснювати реєстрацію на подачу документів МПР до ППВА у Луцьку.
  • Актуальний список населених пунктів, які охоплені прикордонною зоною МПР можна знайти тут.

Для того щоб ознайомитися з детальною інструкцією здійснення реєстрації до ППВА Львова та Ужгорода натисніть тут.

Інформуємо, що згідно з набуттям 1 травня 2014 р. чинності нового Закону про іноземців  від 12 грудня 2013 року, Генеральне Консульство РП у Львові розпочало приймати відбитки пальців під час складання заяв про отримання дозволів на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху.

Зміни до Договору про малий прикордонний рух

Від 21.09.2015р. набирає чинності Другий Протокол до Договору між Урядом Республіки Польща та Кабінетом Міністрів України про умови Малого Прикордонного Руху, який був підписаний у Києві 28 березня 2008 року.

Другий Протокол передбачає наступні зміни до Договору:

1 Дозвіл МПР дає можливість перетину спільного кордону, а також безперервного перебування в прикордонній зоні до 90 днів щоразу від моменту перетину кордону.
2 Звільнення з консульського збору осіб, що подають документи для отримання другого або наступних дозволів МПР.
3 З метою впорядкування процесу видачі картки МРП та скорочення терміну очікування на даний документ, передбачена можливість залучення зовнішнього постачальника послуг (так званий аутсорцінг) до процесу обслуговування та видачі карток МПР. Оплата за аутсорсінгові послуги залишилася на рівні 5 євро за видачу дозволу на МПР. Ця оплата залишається незалежно від звільнення з оплати консульського збору.
4 Відміна необхідності придбання страхового полісу.
5 Доповнено додаток 1 до Договору – Перелік адміністративних одиниць прикордонної зони з додатком чотирьох населених пунктів розміщених на території України, що не були включені до попереднього переліку:

1 3 у Волинській області : Гевин, Орані, Руснів;
2 1 у Львівській області : Тисовець;
6 Додаткові зміни стосуються актуалізації змісту додатку 4 до Договору, що передбачає санкції за порушення умов малого прикордонного руху.

Інформація Генерального Консульства РП у Львові та Луцьку про правила діючі у процедурі про отримання дозволів на перетин кордону РП з Україною в рамках місцевого прикордонного руху.


Керуючись прагненням розвивати відносини стратегічного партнерства та поглиблювати польсько-українське співробітництво, прагнучи до запровадження взаємних спрощень при перетині кордону мешканцями прикордонної зони, Уряд Республіки Польща та Кабінет Міністрів України 28 березня 2008 року уклали Угоду про правила малого прикордонного руху.

Сторони, на потреби Угоди, прийняли такі визначення:

Місцевий прикордонний рух (в польському варіанті вжито слово "малий") - регулярний перетин спільного кордону держав Договірних Сторін мешканцями прикордонної зони держави однієї Договірної Сторони з метою перебування у прикордонній зоні держави іншої Договірної Сторони з суспільних, культурних або сімейних мотивів та обґрунтованих економічних міркувань, які відповідно до національного законодавства держави іншої Договірної Сторони не визначаються прибутковою діяльністю, протягом періоду, який не перевищує термінів перебування, встановлених цією Угодою

Прикордонна зона - територія адміністративних одиниць держав Договірних Сторін, яка не перевищує відстань 30 кілометрів від спільного кордону. У випадку, коли частина такої адміністративної одиниці розташована на відстані між 30км та 50 км від лінії кордону, вона визнається частиною прикордонної зони.

Дозвіл на перетин кордону в рамках місцевого прикордонного руху   - документ, що дає його власнику право на багаторазовий перетин спільного кордону держав Договірних Сторін в межах місцевого прикордонного руху, за умов визначених Угодою.

Мешканці прикордонної зони - особи, які постійно проживають у прикордонній зоні не менше трьох років.

Згідно статті 3 Угоди, мешканці прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон Польщі та України, в рамках місцевого прикордонного руху, якщо виконають визначені умови: пред’являть дійсний дозвіл; не були зареєстровані у Інформаційній Системі Шенген (SIS); не вважаються особами, що становлять загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці, здоров`ю населення або міжнародним відносинам Польщі або України, а також Державам-членам Європейської Співдружності, а особливо якщо відносно них не виконано записів у державних реєстрах Держав – членів Європейської Співдружності з ціллю відмови в´їзду.

Дозвіл дає право його власникові на перетин кордону та перебування у прикордонній зоні до 90 днів кожного разу від дати перетину кордону.

Дозвіл може бути виданий жителям прикордонної зони, які мають дійсний закордонний паспорт (проїзний документ дитини) для перетину державного кордону; пред’являть документ, який підтверджує місце постійного проживання у прикордонній зоні не менше трьох років, та обґрунтувати причини для частого перетину кордону в межах місцевого прикордонного руху; не були зареєстровані у Інформаційній Системі Шенген (SIS); не вважаються особами, що становлять загрозу громадському порядку, внутрішній безпеці, здоров`ю населення або міжнародним відносинам Польщі або України, а також Державам-членам Європейської Співдружності, а особливо якщо відносно них не виконано записів у державних реєстрах Держав – членів Європейської Співдружності з ціллю відмови в´їзду.

Документами, що підтверджують місце постійного проживання у прикордонній зоні на території України є: паспорт громадянина України; довідка про місце постійного проживання видана відповідними українськими органами.

Перший дозвіл видається мешканцеві прикордонної зони терміном дії на два роки, але не на довше, ніж на період дійсності паспорта. Натомість чергові дозволи видаються терміном дії на п´ять років, але не на довше, ніж на період дійсності паспорта, за умови, що заявник користувався попереднім дозволом згідно з положеннями Угоди.

Відповідні органи видають дозвіл в можливо короткий термін, але не довший ніж 60 календарних днів від дати прийняття заяви разом з додатковими документами. У виняткових випадках цей період може бути продовжений до 90 календарних днів.

Дозвіл на перетин кордону в межах місцевого прикордонного руху видається компетентним органом Республіки Польща, яким є консул. Відповідно: громадянам України, що проживають на території львівського консульського округу - Консул РП у Львові, мешканцям луцького консульського округу - Консул РП у Луцьку.

Оплата за прийом і розгляд заяви на отримання першого дозволу становить 20 євро.
Від оплати звільняються інваліди, пенсіонери та діти до 18 років, а також особи, що подають документи для отримання другого або наступних дозволів МПР. У випадку порушення правил місцевого прикордонного руху, Сторони передбачають застосування санкцій, що визначаються своїми внутрішніми правилами.

У випадку втрати, пошкодження або знищення дозволу, громадянин зобов`язаний повідомити про це орган прикордонної служби держави, що видала документ.

Мешканці  прикордонної зони можуть перетинати спільний кордон Польщі і України через прикордонні пункти пропуску призначені для міжнародного пасажирського сполучення  та місцевого прикордонного руху. Органи прикордонної служби здійснюють контроль осіб, що перетинають кордон, згідно своїх внутрішніх правил, без  проставлення печатки про в´їзд і виїзд на дозволах і у паспортах.